Ventilationsaggregat

Projektering, leverans och installation av ventilationsaggregat.

Enervents Greenair-serie består av ett brett urval av energieffektiva småhusaggregat vars värmeåtervinning sker med roterande värmeväxlare (FTX), och en verkningsgrad på upp till 85%. VTT i Finland (motsvarigheten till SP i Sverige) har klassat ventilationsaggregaten LTR-3 samt Pingvin i högsta klass A. I Enervents Greenair-serie finns både aggregat med kanalanslutningarna uppåt, eller på gavelsidorna. Ventilationsaggregat för installation i varmt (över +5°C) och kallt utrymme.

Aggregaten representerar eliten inom sitt område, såväl funktions- som kvalitetsmässigt med luftflöden upp till 390 l/s. Vill du ha en uppskattning över verkningsgraden m.m. för våra ventilationsaggregat? 
Här kan du själv beräkna. Beräkna med 5-10% undertryck.
 Eller kontakta Delivent för experthjälp!

 

 

EDA-automatik till Greenair-serien

 • Nytt användarvänligt digitalt styrsystem
 • Bl.a. fläkthastigheter och temperaturreglering som snabbval
 • Steglös reglering av VVX samt möjlighet till återvinning av kyla
 • Reglering av värme och kyla
 • Veckour och kalender
 • Stöder både växel- och likströmsfläktar
 • Kan kopplas upp mot fält-BUS (t.ex. hemövervaknings
  system) med ext. reläutgång

Teckenförklaring

EDE Ventilationsaggregat med EDA-styrsystem, energieffektiva ec-fläktar och elektrisk eftervärme.

EDW Ventilationsaggregat med EDA-styrsystem, energieffektiva ec-fläktar och eftervärme med

vattenbatteri. Vattenbatteriet är ett 35/25°C eller 30/20° som passar i golvvärmekretsen.

(Även vattenbatteri 60/40° kan levereras).

eco EDE Ventilationsaggregat med EDA-styrsystem , energieffektiva ec-fläktar och elektrisk eftervärme.

eco EDW Ventilationsaggregat med EDA-styrsystem, energieffektiva ec-fläktar och eftervärme med

vattenbatteri. Vattenbatteriet är ett 35/25°C eller 30/20° som passar i golvvärmekretsen.

(Även vattenbatteri 60/40° kan levereras).

CG(CW) Utrustning för Cooling Geo (jord/bergskyla) ingår i leveransen. Leveransen inkluderar:

vattenkylbatteri, 3-vägsventil, ventilställdon och relästyrning för pumpen.

CX Utrustning för Cooling Expansion (DX-kyla) ingår i leveransen. Leveransen inkluderar:

DX-kylbatteri samt styrning som hindrar kompressorn att starta för ofta (kompressorn

ingår inte i leveransen).

OBS! EDA-styrpanel levereras alltid som lös fjärrkontroll.

OBS! Ta hänsyn till att vattenbatteriet förorsakar tryckförlust.

EC-automatik till Greenair-serien

EC-automatiken är ett grundstyrsystem som utvecklats speciellt för Enervents ventilationsaggregat. Det ger användaren möjlighet att ta kontroll över aggregatets viktigaste funktioner. På EC-panelen finns knappar för reglering av fläkthastigheterna i fyra steg, vvx on/off samt rör reglering av eftervärmen i fall aggregatet är utrustat med elmotstånd. Dessutom finns det en lampa på panelen som varnar för service- och felsituationer. Det inbyggda styrkortet på ventilationsaggregatet inkluderar en övertrycksfunktion som aktiveras med en separat trycknapp (tilläggsutrustning).

Teckenförklaring

EC Ventilationsaggregat med EC-automatik och växelströmsfläktar. Ingen eftervärme.

ECE Ventilationsaggregat med EC-automatik , växelströmsfläktar och elektrisk eftervärme.

eco EC(E) Ventilationsaggregat med EC-automatik och energieffektiva ec-fläktar och (elektrisk eftervärme).

OBS! Pingvin EC-aggregatets styrpanel är monterad på aggregatet, övriga

har lös styrpanel. Det finns möjlighet att koppla fem (5) st paneler till ett aggregat.

EC-automatikens egenskaper:

 • Fyra fläkthastigheter – Valbara från åtta uttag på transformatorn
 • Övertrycksfunktion
 • Fem styrpaneler kan kopplas till ett aggregat
 • Endast elektrisk eftervärme möjlig
Ventilationsaggregat i Pro-serien

Pro-serien består av olika stora aggregat för industrin, kontor, daghem mm., både med roterande värmeväxlare och korsväxlare upp till 7000 l/s. Vi kan även leverera motströmsväxlare på vissa varianter. Toppanslutna ventilationsaggregat >1100 l/s som också nu kan levereras i 3-delat utförande. Utomhusutförande, inbyggd cooler mm. från Pegasos och uppåt.

Länk till Booster Cooler med inbyggd kyla

Pro-serien offereras på begäran. Reglerfabrikat TAC, Siemens, Ouman eller utan automatik.

Hönö Värmeservice AB

Org. nummer: 556641-5898

E-post:
info@honovarmeservice.se

Adress:
Östra Hamnen 7, 475 42 Hönö

Telefon:
0705-970031

Öppettider:
Mån-fre: 7.30-16.30

Delivent Support

E-post: 
info@delivent.se

Telefon:
0705-970031
Kontorstid (9-17)