Ventilationssystem

Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX-system)

Från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallade FTX-system, kan tillföra stora mängder ventilationsluft och systemet fungerar oberoende av väderleken, dessutom är lösningen enegieffektiv. I ett FTX-system återvinns värmen i frånluften. Tilluften värms och renas i systemet vilket man inte kan i självdrags- eller frånluftsventilerade byggnader.


Bilden visar ett FTX-system. Nr. 1. Frisk uteluft tas in=tilluft. Nr.2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset=frånluft. Nr.3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset. Nr.4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från köksfläkten, eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk. Nr.5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut.

Så fungerar det

En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två kanalsystem. Tilluften går till sovrum och vardagsrum medan frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. Värmen överförs från den varma frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren. Energibesparingen kan bli ca 80 procent med roterande värmeväxlare jämfört med om värmen inte återvinns. I ett tätt hus kan man göra en enrgibesparing mellan 3000-6000 kilowattim. per år, dessutom får man ett mycket bra inneklimat.

Kräver underhåll

Det gäller att underhålla systemet så att det fungerar som det ska. Rengör ventiler, fläktar och byt filter regelbundet.

Hönö Värmeservice AB

Org. nummer: 556641-5898

E-post:
info@honovarmeservice.se

Adress:
Östra Hamnen 7, 475 42 Hönö

Telefon:
0705-970031

Öppettider:
Mån-fre: 7.30-16.30

Delivent Support

E-post: 
info@delivent.se

Telefon:
0705-970031
Kontorstid (9-17)